gifZIS    zobrazenízobrazení  A+  jazyk, language, Sprache ()cs 
  FERA, s.r.o.Historie společnosti

Zakladatelka spolecnosti, Marie Cížková, zacala podnikat jako fyzická osoba v roce 1992
v objektech bývalé Strojní a traktorové stanice (STS), odštepného závodu Státního
podniku zemedelské techniky, se sídlem Praha 9, Vinor (SPZT).
Tento odštepný závod byl nadrízeným orgánem, generálním reditelství (GR) urcen
k vyporádání sdružených pohledávek na náhradu mrtvého inventáre ve smyslu paragrafu
20 a 33a zákona c.229/1991 Sb. Zamestnancum tohoto bývalého odštepného závodu byl
nabídnut prevod a odkup nemovitostí na základe vypracovaného podnikatelského zámeru,
přicemž si nastávající podnikatelé museli vyhledat a zajistit restituenty v rámci celé
Ceské republiky a dohodnout se s nimi o postoupení pohledávek vuci SPZT. Následne
museli tyto restituenty vyplatit, čímž získali prostory pro své budoucí podnikatelské
aktivity. Posléze vzniklo z bývalého odštepného závodu STS v areálu 7 podnikatelských
objektu. Spolupráce mezi všemi temito nove vzniklými podnikatelskými objekty byla od
pocátku vynikající, přicemž tyto vzájemné vztahy a spolupráce pretrvávají dodnes. Jejich
vzájemné odberatelsko-dodavatelské vztahy napomáhají nemalou mírou prosperite
jednotlivých firem.
16.5.1994 založila Marie Cížková jako fyzická osoba spolecnost s rucením omezeným
pod názvem FERA, s.r.o. Sídlo spolecnosti je v Novém Veselí, ulice Ždárská 287.
FERA, s.r.o. se od samotného pocátku existence rozvíjela převážne z vlastních zdroju.
Za dobu své existence si spolecnost vybudovala znacné jméno a získala silné postavení na
trhu s hutními materiály.
V roce 1998 byla firmou postavena nová hala na skladování hutních materiálu. Ta
přispela ke zvetšení skladovacích prostor, a tím umožnila rozšírit nabízený sortiment,
protože puvodní stávající hala z období STS již nedostacovala svými skladovacími
prostory širokému spektru nabízeného sortimentu.
36
V roce 1999 došlo k vestavbe nových kancelárských prostor a mezonetového
kancelárského bytu do jedné z cásti stávající vedlejší haly, protože puvodní prostory již
nesplnovaly moderní standarty hodné moderne a rychle se rozvíjející spolecnosti.
V roce 2000 vybudovala firma novou príjezdovou komunikaci od hlavní silnice, címž
výrazne usnadnila vjezd do samotných prostor firemního areálu. Dríve se do areálu
spolecnosti muselo vjíždět pres dlouhou a nepraktickou bránu bývalého podniku STS.
V roce 2005 firma vyasfaltovala svuj celý samotný areál, címž usnadnila a zlepšila
samotný pohyb po celém areálu at už zákazníkum, pohybujícím se zde, tak napríklad
pohybu nákladních automobilu, které firmu zásobují materiály.
Téhož roku firma vybudovala, z duvodu zastarání stávajícího vedení, vlastní kanalizaci a
vodovod.
V roce 2007 firma postavila novou menší halu, která slouží ke skladování méne
objemného a težkého materiálu.
Další nemalé investice byly a jsou neustále vkládány do získaných stávajících objektu,
které byly bývalým komunistickým pusobením znacne zdevastovány.


Publikováno / upraveno: 17.11.2010 / 19.4.2012
Zodpovídá: Bc. Pavel Rychecký
Zobrazeno: 5204x

Nacházíte se: Úvodní stránka > Historie společnosti


© FERA, s.r.o.
Kontakty    Napište nám                 Mapa webu    Prohlášení a podmínky      ^ Nahoru ^

© Bc. Pavel Rychecký , verze: 14.07.26 Company