´╗┐ ´╗┐´╗┐FERA, s.r.o. - Velko-maloobchod hutn├şm materi├ílem. ´╗┐ ´╗┐
´╗┐
´╗┐
´╗┐ ´╗┐     gifZIS ´╗┐ ´╗┐   zobrazen├şzobrazen├ş ´╗┐ A+  ´╗┐ jazyk, language, Sprache ()cs  ´╗┐
´╗┐ ´╗┐ ´╗┐´╗┐ ´╗┐ ´╗┐ ´╗┐  ´╗┐FERA, s.r.o. ´╗┐ ´╗┐ ´╗┐ ´╗┐ ´╗┐´╗┐

´╗┐

´╗┐ ´╗┐

´╗┐
´╗┐
´╗┐
´╗┐ gifZp├Čt Tisk
´╗┐´╗┐ ´╗┐

Prohl├í┼íen├ş a podm├şnky

Tyto webovÚ strßnky se sna×Ý o maximßlnÝ mo×nou p°Ýstupnost a funkŔnost svÚho obsahu.
Jsou navr×eny tak, aby se optimßlný zobrazovaly ve výtÜiný nejznßmýji pou×Ývanřch webovřch prohlÝ×eŔÝch a za°ÝzenÝch.
JednotlivÚ strßnky jsou p°ehledný a jednoduÜe strukturovßny a velikostný se sna×Ý nep°ÝliÜ zatý×ovat systÚm.
Odkazy jsou zvřraznýny v×dy jinou barvou, ne× je barva standartnÝho textu a po najetÝ na ný dojde k jejich podtr×enÝ.
JednotlivÚ nadpisy a texty jsou strukturovßny do bloku a jsou psßny v jednom stylu a velikosti pÝsma.
Ka×dß strßnka mß externÝ css styl verze pro tisk, kterß zjednoduÜÝ danou strßnku pouze na ˙rove˛ nßzvu webu, nadpisu a danÚho obsahu strßnky. Tisk pak lze provÚst klasickřm zp¨sobem nebo p°Ýmo odkazem 'Tisk'.
Vzhled strßnek si lze odkazem "design" v hlaviŔce webu p°izp¨sobit konkrÚtnÝmu pou×itÝ. K dispozici jsou 3 velikosti pÝsma, kterÚ se zobrazÝ i pokliknutÝ na odkaz 'A+', zobrazenÝ webu ve stylech: normßlnÝ, fullscreen monitor, PDA styl, tiskovř styl a styl s vypnutou grafikou.
K dispozici je rovný× vÝcejazyŔnß verze strßnek: cs, en, de, sk, pl, kterÚ lze vyvolat kliknutÝm na odkaz jazyka nebo vlajeŔku v hlaviŔce strßnek (jazykovÚ verze nemusÝ břt dostupnÚ, p°Ýp. plnohodnotnÚ).
U×ivatel mß mo×nost si zvolit velikost pÝsma na webu kliknutÝm na odkaz 'A+'.


VlastnÝk a provozovatel webovřch strßnek

´╗┐FERA, s.r.o.


Autor webovřch strßnek

Bc. Pavel Rycheckř


PodmÝnky pro u×ÝvßnÝ webovřch strßnek

Na veÜkerř obsah se vztahujÝ autorskß prßva a jeho ÜÝ°enÝ je bez povolenÝ zakßzßno.
Na zpracovßnÝ, styl a vzhled se vztahujÝ autorskß prßva.
Strßnky bý×Ý na vlastnÝm redakŔnÝm systÚmu (verze: 14.07.26, ´╗┐Company´╗┐´╗┐´╗┐), na kterř se vztahujÝ autorskß prßva.

All rights reserved.

´╗┐´╗┐ ę FERA, s.r.o.
´╗┐Kontakty    ´╗┐´╗┐Napi┼íte n├ím    ´╗┐ ´╗┐            Mapa webu    ´╗┐Prohl├í┼íen├ş a podm├şnky      ^ Nahoru ^

ę Bc. Pavel Rycheckř , verze: 14.07.26 ´╗┐Company´╗┐´╗┐´╗┐